CASE
Vlaams Energieagentschap
Oplossing voor contact management
Eerder dit jaar schreef het Vlaams Energieagentschap (VEA) een lastenboek met betrekking tot een softwaretoepassing voor contact management. Mede door onze jarenlange ervaring in contact center oplossingen haalde XQTING de opdracht binnen. En daar zijn we uiteraard heel trots op.

Het VEA, een agentschap van het beleidsdomein Omgeving, staat in voor de uitvoering van een duurzaam energiebeleid, door onder meer rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie te stimuleren. Omdat het takenpakket van het VEA blijft uitbreiden en omdat steeds meer burgers en bedrijven in aanraking komen met de Vlaamse energiebeleidsmaatregelen, werd dus een opdracht uitgeschreven voor het implementeren van een softwaretoepassing die bijdraagt tot een vlottere continue dienstverlening.

XQTING baseerde zijn oplossing op de novomind iAGENT-software van het in Hamburg gevestigde novomind. Dit Duitse bedrijf is actief in e-commerce (webshops) en customer service-oplossingen. novomind iAGENT zorgt voor een optimaal management van multichannel-contacten (mail, chat, chatbots, videochat, Facebook Messenger, WhatsApp,...).

XQTING is partner voor novomind oplossingen in Benelux.

CASE
Samenwerking met eForum Factory
Ontwikkeling fundamenten Notifixer
Een paar maanden geleden klopte Serge Myngheer, CEO van de eCompass group (waartoe the eForum Factory behoort) aan bij XQTING: hij had een idee voor een cloud-gebaseerde software-oplossing om te voldoen aan de nieuwe GDPR-verordening rond privacy. Tijdens een uitgebreid verkenningsgesprek raakten we het snel eens over hoe we dit precies zouden uitwerken. XQTING kreeg het vertrouwen en mocht aan de slag om de architectuur van nul op te bouwen. Kernfactoren hierbij waren: futureproof / toekomstgericht, schaalbaar en eenvoudig uit te breiden, dit alles op basis van de allernieuwste, moderne technologie. De backend werd samen met het team van eForum Factory ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelde XQTING een responsive frontend (in de laatste versie van Angular) en een identity server (OAuth2/OpenID connect compliant). In een tijdspanne van 8 weken realiseerden we een prototype, klaar voor demo.

CASE
Doorlichting software (architectuur)
in opdracht van LinqUp
Gezien de ervaring en achtergrond van de beide oprichters, heeft XQTING een behoorlijke expertise op vlak van software (architectuur). Het is op basis van deze kennis dat LinqUp (een Belgische private investeerder in software scale-ups en vastgoed) XQTING contacteerde met de vraag om een objectieve evaluatie te maken van een bestaand softwarepakket. De opdracht bestond uit twee delen. Vooreerst bestudeerden we de bestaande architectuur. Werd alles via de regels van de kunst ontworpen en geïmplementeerd? Is de code makkelijk overdraagbaar? Is het resultaat robuust en schaalbaar? Hoe ziet de grafische user interface er uit en is die voor verbetering vatbaar? In een tweede luik werd ons gevraagd om een inschatting te maken in hoeverre de software geschikt is om aan te bieden als een service in "the cloud". Zijn er aanpassingen nodig? Welke precies? Wat zijn de aandachtspunten en potentiële valkuilen? Onze bevindingen werden samengebracht in een uitgebreid rapport dat voorgelegd en besproken werd met de opdrachtgever.